Wat is Disaster Recovery (DR)?

Disaster recovery (DR) is een gebied van beveiligingsplanning dat erop gericht is een organisatie te beschermen tegen de gevolgen van belangrijke negatieve gebeurtenissen. Het hebben van een disaster recovery strategie stelt een organisatie in staat om bedrijfskritische functies te behouden of snel te hervatten na een verstoring.

Een verstorende gebeurtenis kan alles zijn wat de activiteiten van een organisatie in gevaar brengt, van een cyberaanval tot stroomstoringen en uitval van apparatuur tot epidemieën en natuurrampen. Het doel van DR is dat een bedrijf zo dicht mogelijk bij de normale gang van zaken blijft. Het disaster recovery proces omvat de planning en het testen en kan een aparte fysieke back-uplocatie voor het herstel van de activiteiten omvatten. Een noodcommunicatieplan is een ander onderdeel van een disaster recovery strategie, waardoor een organisatie in staat is om contact op te nemen met het personeel en de relevante hulpverleners en hen op de hoogte te houden.

Moderne disaster recovery heeft vele opties, waaronder meer budgetvriendelijke routes voor kleinere organisaties die op hun hoede zijn voor het investeren van geld in de planning van een theoretische ramp. Hoewel de planning van disaster recovery zich concentreert op een verstorende gebeurtenis die nog niet heeft plaatsgevonden, is het vaak beter om het zekere voor het onzekere te nemen en een strategie te hebben. Anders loopt de organisatie het risico om op een kritiek moment zonder plan te zitten.