Optimalisatie van cloudkosten – een topprioriteit voor het MKB

Volgens een reeks onderzoeken van Techaisle is cloudkostenoptimalisatie onlangs de topprioriteit geworden voor het MKB. In 2023-24 is cloudkostenoptimalisatie van de 2e prioriteit in 2021-2022 naar de 1e gegaan. Uit het onderzoek bleek dat 59% van de MKB’ers zich nu richt op het optimaliseren van hun cloudkosten, waardoor dit voor 100% van de ondervraagde bedrijven de topprioriteit voor adviesdiensten is. Naarmate het gebruik van clouddiensten blijft groeien, nemen ook de bijbehorende kosten toe, die snel uit de hand kunnen lopen als ze onbeheerd blijven. Dit daagt organisaties van elke omvang uit om hun cloudkosten te optimaliseren. Advies over cloud-economie en kostenoptimalisatie is een uitdaging voor MKB-bedrijven.

Kostenoptimalisatie in de cloud is cruciaal geworden voor MKB-bedrijven om hun uitgaven effectief te beheren, het gebruik van resources te verbeteren en de kosten binnen het budget te houden. Door strategische benaderingen voor kostenoptimalisatie te implementeren, worden bedrijven uitgedaagd om de waarde van hun cloudinvesteringen in balans te brengen met de noodzaak om de uitgaven te beheersen.

Belangrijkste overwegingen voor cloudkostenoptimalisatie

In 2014 zag 80% van deze bedrijven de cloud als een oplossing om inkomsten te verhogen, terwijl slechts 20% de cloud gebruikte om kosten te verlagen. In 2023 zijn de gegevens omgedraaid. De aantrekkingskracht van de cloud ligt in de flexibiliteit, het aanpassingsvermogen en het vermogen om resources op aanvraag te leveren. MKB-bedrijven betalen echter vaak voor meer resources dan ze gebruiken, wat leidt tot onverwacht hoge cloudrekeningen die hun financiële stabiliteit beïnvloeden en groei en investeringen in de weg staan.

Een effectieve aanpak is het aanpassen van resources, waarbij de grootte van cloudresources wordt afgestemd op de daadwerkelijke werklastvereisten om aan de bedrijfsdoelstellingen te voldoen. Door resources zorgvuldig te beoordelen en ze af te stemmen op de eisen van de werklast, kunnen organisaties het gebruik van resources verbeteren en verspilling minimaliseren, zodat ze alleen betalen voor wat ze echt nodig hebben.
Er is echter een veelvoorkomende onoplettendheid – het niet buiten gebruik stellen of beëindigen van ongebruikte resources, wat leidt tot aanzienlijk hoge rekeningen ondanks verwaarloosbaar resourcegebruik. Het bijhouden van verbruikte resources in een overwegend cloud-gebaseerde omgeving met snelle resource provisioning wordt een uitdaging. Het is essentieel om ongebruikte instanties te identificeren en te verwijderen om verspilling in de cloud tegen te gaan. Door prioriteiten te stellen, ongebruikte instanties te identificeren en te verwijderen, kunnen bedrijven hun kosten aanzienlijk verlagen en capaciteit vrijmaken om resources aan te passen aan de veranderende bedrijfsbehoeften. Door gebruik te maken van softwaretools en -mogelijkheden die continu cloudresources en -kosten optimaliseren, kunnen ze de resources toewijzen die nodig zijn voor hun applicaties en tegelijkertijd de kosten in de hand houden.

Een andere voordelige strategie is het gebruik van gereserveerde instanties. Gereserveerde instanties bieden een prijsmodel waarmee organisaties cloudresources kunnen reserveren voor een bepaalde periode tegen een gereduceerd tarief. Deze resources zijn het meest geschikt voor verwachte en vaste werklasten die een geavanceerde planning vereisen. Door capaciteit te reserveren voor specifieke perioden kunnen bedrijven hun cloud computing-kosten nauwkeurig voorspellen en besparingen op lange termijn realiseren.

Bovendien helpt het implementeren van een slimme strategie voor cloudoptimalisatie bedrijven bij het beoordelen van hun sterke punten en het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, zodat ze de voordelen van cloudmigratie kunnen maximaliseren en tegelijkertijd hun IT-uitgaven kunnen optimaliseren. Cloudkostenoptimalisatie gaat ook verder dan kostenreductie en richt zich op het in balans brengen van kosten en waarde, zodat organisaties effectief gebruik kunnen maken van de kracht van de cloud met behoud van financiële efficiëntie.

Identificatie van uitdagingen voor kostenoptimalisatie

Hoewel cloud computing schaalbaarheid, flexibiliteit en kostenbesparingen biedt, hebben kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) vaak hulp nodig bij het optimaliseren van hun clouduitgaven. Een veelvoorkomend probleem is het betalen voor resources die al beschikbaar zijn, maar nog niet worden gebruikt. MKB-bedrijven merken dat beperkte zichtbaarheid in clouduitgaven en ongecontroleerd gebruik, zowel door IT als door bedrijfsonderdelen, of cloud sprawl, het beheren van kosten moeilijk maakt. Zonder een duidelijk overzicht van de uitgaven kunnen bedrijven moeite hebben om gebieden voor kostenbesparing te identificeren en weloverwogen beslissingen te nemen over hun clouduitgaven.

Hoewel de overgang van on-premise oplossingen naar de cloud vrijheid biedt van vooruitbetalingen en snelle resource provisioning, moet het pay-as-you-go model transparanter en voorspelbaarder zijn dan het on-premise model. Verschillende teams en producten binnen organisaties maken gebruik van verschillende factureringsmodellen op basis van hun unieke behoeften aan cloudservices. Vergeleken met vaste bedrijfskosten, bemoeilijkt het gebruik van variabele verbruiksmodellen het voorspellen van uitgaven. De aard van pay-as-you-go-modellen maakt het mogelijk om het gebruik van resources uit het oog te verliezen, wat kan leiden tot onverwachte kosten als er na de piekperioden geen aanpassingen worden gedaan.

Cloudbeheer is ook een grote uitdaging voor de meeste MKB-bedrijven. Om de cloudkosten effectief te beheren, is het belangrijk om duidelijk inzicht te hebben in de cloudomgeving en er een sterk beheer over te hebben. De gedecentraliseerde en complexe aard van clouddiensten, vergeleken met traditionele IT-infrastructuur, kan dit echter moeilijk maken. Met meerdere providers, accounts, regio’s, diensten en resources die beheerd en bewaakt moeten worden, is het gemakkelijk om het overzicht te verliezen over clouduitgaven, gebruik, prestaties en beveiliging zonder het juiste overzicht. Daarnaast blijkt het beheren van uitgaven bij meerdere cloudproviders een uitdaging voor MKB-bedrijven. Elke provider heeft zijn eigen prijsmodellen en gebruikskengetallen, waardoor het moeilijk is om kosten en gebruik direct te vergelijken en hybride en meervoudige cloud workloads te beheren.

FinOps onderzoeken voor cloudkostenoptimalisatie

FinOps is één manier om de kosten in cloudomgevingen effectief te optimaliseren. Het gaat om een reeks best practices en processen voor het beheren en verminderen van cloudkosten. Door de financiële en operationele kanten van cloudgebruik samen te brengen, kunnen MKB’s de voordelen van hun cloudinvesteringen volledig realiseren en tegelijkertijd hun uitgaven in de hand houden.

Een FinOps-strategie draait om drie belangrijke gebieden: kostenoptimalisatie, zichtbaarheid van kosten en kostenbeheer. De kernfocus wordt ook uitgebreid naar monitoringtools die zijn afgestemd op publieke cloudomgevingen. Deze tools helpen bedrijven bij het terugdringen van clouduitgaven en het elimineren van verspillende uitgaven die verband houden met cloudactiviteiten.

Door FinOps als raamwerk te gebruiken, kunnen organisaties hun praktijken op het gebied van cloudkostenbeheer aanzienlijk verbeteren, waardoor uiteindelijk de uitgaven worden verlaagd, de transparantie wordt vergroot en weloverwogen zakelijke beslissingen kunnen worden genomen. Hoewel FinOps nog in de kinderschoenen staat, heeft het al veel aandacht en erkenning gekregen voor zijn vermogen om bedrijven te helpen hun cloudkosten effectief te beheren en hun rendement op investering te maximaliseren. FinOps helpt ook om IT- en bedrijfsdoelen op elkaar af te stemmen door een raamwerk te bieden voor het beheren van cloudkosten en het optimaliseren van cloudgebruik om technische en bedrijfsdoelen te ondersteunen. Door FinOps te implementeren kunnen MKB’s meer controle krijgen over hun clouduitgaven, de waarde van hun cloudinvesteringen maximaliseren en hun middelen effectiever toewijzen.

Er zijn verschillende FinOps tools op de markt, waaronder IBM Turbonomic, AWS Cost Explorer, Azure Cost Management, Google Cloud Cost Management, Cloudability, Apptio (nu IBM) en CloudZero. Omdat elke tool verschillende mogelijkheden en functionaliteiten biedt, is het belangrijk voor organisaties om zorgvuldig de tool te kiezen die het beste past bij hun specifieke eisen.

Eindoordeel

Cloudadoptie en -migratie kan kleine en middelgrote bedrijven (MKB) helpen concurrerend te blijven, maar de kosten kunnen escaleren zonder actief beheer en optimalisatie van clouduitgaven. Het implementeren van een effectieve Cloud Cost Optimization strategie is cruciaal voor het verbeteren van cloudprestaties. Het toepassen van FinOps-praktijken kan het inzicht in cloudkosten verbeteren, IT- en bedrijfsdoelen op elkaar afstemmen en MKB’ers helpen controle te krijgen over hun clouduitgaven. Bij cloudkostenoptimalisatie gaat het erom ervoor te zorgen dat de clouduitgaven de bedrijfsdoelen ondersteunen en door FinOps-praktijken te gebruiken kunnen MKB-bedrijven hun cloudkosten optimaliseren, beter gebruik maken van hun middelen en geld besparen. Het regelmatig evalueren en aanpassen van cloudinfrastructuur en -strategieën is belangrijk om financiële efficiëntie te behouden en de waarde van cloudinvesteringen te maximaliseren.

Cloud Cost Optimization is meer dan alleen het verlagen van de kosten. Het gaat erom ervoor te zorgen dat clouduitgaven in lijn zijn met bedrijfsdoelen. Dit is cruciaal geworden voor MKB’ers die de meeste waarde en kosteneffectiviteit uit hun cloudinfrastructuur willen halen. MKB-bedrijven kunnen efficiënte en financieel gezonde cloudoperaties handhaven door kostenbewust te denken en de optimalisatiestrategieën regelmatig te herzien.