Wat is het NIST Cybersecurity Framework en kan uw kleine bedrijf ervan profiteren?

Het National Institute of Standards and Technology (NIST) CybersecurityKlik op het woord voor de betekenis Framework is een leidraad die is ontwikkeld door het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology om organisaties te helpen hun cybersecuritybeleid te verbeteren en zich beter te beschermen tegen cyberdreigingen. Het framework is bedoeld om een gemeenschappelijke taal te bieden voor organisaties om hun cybersecurityrisico’s te begrijpen en te beheren, en het biedt een gestructureerde aanpak voor het opzetten en onderhouden van effectieve cybersecuritymaatregelen.

Het NIST Cybersecurity Framework bestaat uit drie hoofdonderdelen:

 1. Kern: De kern van het framework bestaat uit vijf kernfuncties die de basis vormen voor een effectief cybersecurityprogramma. Deze functies zijn identificeren, beschermen, detecteren, reageren en herstellen. Elke functie heeft subcategorieën die specifieke taken en activiteiten beschrijven die moeten worden uitgevoerd om de functie succesvol te implementeren. De kernfuncties zijn als volgt:
  • Identificeren: Dit omvat het begrijpen van de assets, risico’s en kwetsbaarhedenKlik op het woord voor de betekenis in de organisatie. Het is de basis voor alle andere functies in het framework.
  • Beschermen: Deze functie richt zich op het implementeren van beveiligingsmaatregelen om de assets van de organisatie te beschermen tegen cyberdreigingen.
  • Detecteren: Het detecteren van cybersecurity-incidenten is cruciaal om snel te kunnen reageren op bedreigingen. Deze functie omvat het monitoren van systemen en netwerken op verdachte activiteiten.
  • Reageren: In geval van een cybersecurity-incident is het belangrijk om snel en effectief te reageren om verdere schade te beperken. Deze functie omvat het ontwikkelen van incidentresponsplannen en het coördineren van reacties.
  • Herstellen: Na een incident is het belangrijk om de organisatie weer terug te brengen naar een normale staat. Deze functie omvat het herstellen van systemen en processen en het analyseren van het incident om lessen te trekken.
 2. Tiers: Het NIST Cybersecurity Framework heeft vier verschillende rijpheidstiers die aangeven in hoeverre een organisatie haar cybersecurityprogramma heeft ontwikkeld. Deze tieren zijn:
  • Tier 1 (Onbekwaam): In dit stadium heeft de organisatie geen formele aanpak voor cybersecurity.
  • Tier 2 (Herhaalbaar): De organisatie begint cybersecuritymaatregelen te implementeren, maar deze zijn nog niet uniform of formeel.
  • Tier 3 (Gedefinieerd): Het cybersecurityprogramma is op dit niveau formeel gedefinieerd en consistent geïmplementeerd in de hele organisatie.
  • Tier 4 (Voorspelbaar): Op dit hoogste niveau is het cybersecurityprogramma volwassen en kan de organisatie voorspelbaar en effectief reageren op cyberdreigingen.
 3. Profielen: Profielen zijn aanpasbare blauwdrukken die organisaties kunnen gebruiken om hun cybersecuritydoelstellingen te definiëren en te bereiken. Ze helpen bij het bepalen van de prioriteiten en de focus van het cybersecurityprogramma op basis van de specifieke behoeften en risico’s van de organisatie.

Nu we een basisbegrip hebben van wat het NIST Cybersecurity Framework inhoudt, laten we eens kijken naar hoe kleine bedrijven ervan kunnen profiteren.

Voordelen voor kleine bedrijven

 1. Richtlijnen voor actie: Het NIST Cybersecurity Framework biedt kleine bedrijven duidelijke richtlijnen en best practices om hun cybersecuritybeleid op te bouwen en te verbeteren. Dit is vooral waardevol voor organisaties die mogelijk niet over de middelen of expertise beschikken om hun eigen beveiligingsstrategieën te ontwikkelen.
 2. Risicobeheer: Het framework helpt kleine bedrijven bij het identificeren en beheren van risico’s. Door de identificatiefunctie te gebruiken, kunnen bedrijven hun activa, kwetsbaarheden en potentiële bedreigingen in kaart brengen. Dit stelt hen in staat om gerichte maatregelen te nemen om hun risico’s te verminderen.
 3. Aanpassingsvermogen: Het NIST Cybersecurity Framework is flexibel en kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van een organisatie. Dit betekent dat kleine bedrijven niet overweldigd worden door onnodige complexiteit, maar in plaats daarvan maatregelen kunnen nemen die passen bij hun omvang en activiteiten.
 4. Kostenbesparing: Door een gestructureerde aanpak te volgen, kunnen kleine bedrijven efficiënter investeren in cybersecuritymaatregelen. Het stelt hen in staat om prioriteit te geven aan de meest kritieke gebieden en voorkomt onnodige uitgaven aan beveiligingsoplossingen die mogelijk niet nodig zijn.
 5. Informatie delen: Het framework moedigt informatie-uitwisseling aan, zowel binnen de organisatie als met externe partijen. Dit kan kleine bedrijven helpen om kennis en ervaring op te bouwen, samen te werken met andere organisaties en op de hoogte te blijven van de laatste bedreigingen.
 6. Cyberverzekering en aansprakelijkheid: Veel verzekeringsmaatschappijen en regelgevers zien het NIST Cybersecurity Framework als een positieve stap richting het verminderen van risico’s. Het kan het voor kleine bedrijven gemakkelijker maken om cyberverzekeringen te verkrijgen en kan ook een gunstige factor zijn in geval van juridische aansprakelijkheid als gevolg van een datalek.
 7. Competitief voordeel: Steeds meer klanten en zakelijke partners vragen naar het cybersecuritybeleid van hun leveranciers. Door te laten zien dat ze het NIST Cybersecurity Framework volgen, kunnen kleine bedrijven een concurrentievoordeel behalen en het vertrouwen van hun klanten winnen.
 8. Bewustwording: Het framework helpt bij het vergroten van de bewustwording van cybersecurityrisico’s in de hele organisatie. Dit is essentieel, aangezien veel cyberdreigingen beginnen met menselijke fouten, zoals phishing-aanvallen. Door werknemers bewust te maken van de risico’s en hen te trainen, kunnen kleine bedrijven hun beveiligingsniveau verhogen.
 9. Veiligheidscultuur: Het framework kan helpen bij het opbouwen van een cultuur van veiligheid binnen de organisatie. Het benadrukt het belang van cybersecurity op alle niveaus, van het management tot de werkvloer, en stimuleert betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
 10. Toekomstbestendigheid: Cyberdreigingen evolueren voortdurend, en het NIST Cybersecurity Framework helpt kleine bedrijven om zich aan te passen aan nieuwe uitdagingen. Door regelmatig te evalueren en bij te werken, kunnen ze veerkrachtiger worden tegen opkomende dreigingen.

In het kort biedt het NIST Cybersecurity Framework kleine bedrijven een praktische en effectieve manier om hun cybersecuritybeleid te ontwikkelen en te verbeteren. Het helpt hen risico’s te beheren, kosten te besparen, concurrentievoordeel te behalen en een cultuur van veiligheid op te bouwen. Het framework is een waardevolle hulpbron voor organisaties van elke omvang die streven naar betere bescherming tegen cyberdreigingen.