Strategieën voor succesvolle datamigratie

Nu de wereldwijde datavolumes gemeten worden in zettabytes en snel groeien, zullen traditionele IT-systemen voor bedrijven het steeds moeilijker krijgen om mee te schalen, wat leidt tot het vervangen van servers en apparaten of het verhuizen naar de cloud. Welk pad je bedrijf ook kiest, datamigratie is onvermijdelijk.

Datamigratie is echter een ingewikkeld en vaak duur proces. Je hebt de juiste aanpak nodig om gegevens foutloos te migreren, inclusief goed doordachte strategieën en de juiste tools.

Wat is datamigratie?

Datamigratie verwijst naar het proces van het overzetten van gegevens van het ene opslagsysteem naar het andere. Het begint met het selecteren en voorbereiden van gegevens, waarbij extractie en transformatie plaatsvindt. Na deze stap worden permanente gegevens verplaatst van het oude opslagsysteem en geladen in een geschikte gegevensopslag. Daarna eindigt de gegevensmigratie met het buiten gebruik stellen van het oude opslagsysteem.

Datamigratie valt meestal in een van de twee categorieën:

 • Cloud Migratie: Gegevens of applicaties worden gemigreerd van een fysiek opslagsysteem naar de cloud of tussen twee cloudomgevingen.
 • Migratie van datacenters: Gegevens worden gemigreerd van het ene on-premise datacenter naar het andere voor upgrading of verhuizing.

Nadat je hebt besloten waarheen je gaat migreren, moet je vervolgens bepalen wat je moet migreren:

 • Opslagmigratie: Gegevens worden verplaatst van de ene fysieke opslagoplossing naar de andere.
 • Databasemigratie: Gestructureerde, of database beheerde, gegevens worden verplaatst met behulp van een database management systeem.
 • Migratie van applicaties: Gegevens worden gemigreerd van de ene computeromgeving naar de andere om een verandering in applicatiesoftware te ondersteunen.
 • Migratie van bedrijfsprocessen: Bedrijfsapplicaties en gegevens met betrekking tot bedrijfsprocessen en metrieken worden gemigreerd.

Waarom heb je datamigratie nodig?

Organisaties kiezen ervoor om hun opslagsystemen te upgraden en gegevens te migreren om verschillende redenen die hen uiteindelijk helpen om een concurrentievoordeel te behalen. Databasemigratie helpt bedrijven om opslagbeperkingen te overwinnen en kan betere functies voor gegevensbeheer en verwerkingssnelheid mogelijk maken. Aan de andere kant is opslagmigratie vooral gericht op upgraden om nieuwe technologie te ondersteunen.

Andere scenario’s waarin je de behoefte aan gegevensmigratie kunt tegenkomen zijn onder andere:

 • Je wilt upgraden naar een nieuwe infrastructuur om omvangbeperkingen goed te maken.
 • Je wilt de overheadkosten van een datacenter optimaliseren.
 • Je moet nieuwe gegevens samenvoegen na een overname.
 • Je moet je datacenter verplaatsen.
 • Je wilt een disaster recoveryKlik op het woord voor de betekenis oplossing implementeren.
 • Je wilt een applicatie naar de cloud verplaatsen, om redenen die variëren van onderhoudsgemak en toegang tot kosten.

Strategieën en voorlopers voor datamigratie

Vooraf strategieën opstellen zal je helpen kosten te besparen en downtime te voorkomen om bedrijfscontinuïteit te garanderen. Het is essentieel om rekening te houden met je beperkingen en de algehele reikwijdte van je datamigratieproject te begrijpen. Er zijn twee belangrijke factoren die je moet overwegen voordat je een datamigratieproject start, namelijk de omvang en de tijd.

 • Datagrootte: De meeste datasets zijn te groot om simpelweg naar de cloud te worden geüpload en zullen op fysieke apparaten moeten worden verzonden. Dit heeft vooral te maken met beperkingen op het gebied van snelheid en kosten. Je kunt gegevens onder de 10 TB versturen via standaardschijven, terwijl je voor grotere gegevens in het petabyte-bereik speciale apparaten nodig hebt die bedoeld zijn voor gegevensmigratie.
 • Tijdsbeperkingen: Bandbreedte, netwerksnelheid en -beperkingen en de grootte van de dataset zijn belangrijke overwegingen bij het berekenen van de tijd die een datamigratie in beslag zal nemen. Als gegevens op fysieke apparaten moeten worden verzonden, moet die tijd ook worden meegerekend.

Nadat je de omvang van de gegevens en de tijdsbeperkingen hebt overwogen, kun je het projectbudget en de tijdlijn formuleren. Je moet ook beslissen over de tools en het raamwerk voor databasemigratie. Dit geeft je een overzicht van het hele proces van gegevensmigratie.

Daarnaast moet je ook beslissen over de migratieaanpak, dat wil zeggen, kiezen tussen de big-bang aanpak en het in één keer doen of de trickle aanpak-waarbij je in fases migreert met beide systemen naast elkaar.

Belangrijkste stappen voor gegevensmigratie

Datamigratie is een van de meest kritieke projecten die je bedrijf zal ondernemen en vereist zorgvuldige inspanningen bij elke stap. De reden achter de complexiteit is dat je de kwaliteit van de gegevens niet in gevaar wilt brengen, omdat datagestuurde bedrijven anders te maken krijgen met fouten in hun kernactiviteiten.

Na de planning zijn er nog ruwweg vijf fasen voor gegevensmigratie:

 1. Datavoorbereiding omvat een aantal belangrijke acties om de gegevens geschikt te maken voor de migratie. Beginnend met auditing, wordt een geautomatiseerd proces uitgevoerd om de gegevenskwaliteit te analyseren en je te informeren over inconsistenties, dubbele invoer of slechte gezondheid. Vervolgens maak je een back-up van bestanden en stel je toegangsniveaus in.
 2. Data mapping omvat het matchen van de datavelden tussen de bron en de nieuwe bestemming.
 3. Uitvoering is waar gegevens worden geëxtraheerd, verwerkt en geladen naar de bestemming.
 4. Testen is idealiter een continu proces bij gegevensmigratie, vooral als je gegevens in fasen migreert. Zodra het hele migratieproces is voltooid, moet je nog een iteratie van geautomatiseerd testen uitvoeren, de problemen oplossen en overgaan tot livegang.
 5. Als de gegevens eenmaal live zijn, moet je ze opnieuw controleren om een succesvolle voltooiing te garanderen. Je moet ook tijdig audits uitvoeren en de gezondheid van het systeem bewaken.

Hulpmiddelen voor migratie

Er zijn talloze tools die je kunnen helpen bij het migratieproces. Veel cloudproviders bieden hun eigen tools aan. Andere tools, waaronder verschillende gratis en open-source applicaties zoals Data Loader van Salesforce, zijn ook beschikbaar. Net als de migratietypen kunnen de migratietools zelfgeschreven, on-premises en cloudgebaseerd zijn. Andere belangrijke tools zijn Amazon’s AWS Data Pipeline, IBM Informix en Microsoft Azure CosmosDB.

Uitdagingen bij gegevensmigratie

Datamigratie is inherent complex en er zullen waarschijnlijk verschillende uitdagingen zijn bij het uitvoeren van dit project in je organisatie.

 • Als je de betrokken partijen er niet bij betrekt, kan dat je bedrijfsactiviteiten en het datamigratieproces in het algemeen verstoren. Houd ze wekelijks op de hoogte van de voortgang.
 • Een gebrek aan data governance of duidelijkheid over wie toegang heeft tot de gegevens in het bronsysteem kan verwarring veroorzaken en de kwaliteit van de gegevens belemmeren. Een duidelijk gedefinieerd raamwerk voor data governance is essentieel om deze uitdaging te overwinnen.
 • Een algemene en onbewezen migratiemethode kan meer kwaad dan goed doen. Ga altijd op zoek naar een betrouwbare serviceprovider met testimonials en kies een ervaren team.
 • Onvoldoende vaardigheden en ontoereikende tools kunnen leiden tot onverwachte vertragingen en kostbare tijd. Doe onderzoek en zorg ervoor dat het team dat de gegevensmigratie uitvoert voldoende getraind is en over alle benodigde hulpmiddelen beschikt.
 • Planning is onmisbaar. Het is misschien niet voldoende om een succesvolle migratie te garanderen, maar het is wel noodzakelijk.

Klaar om je gegevens te migreren?

Hoewel gegevensmigratie in theorie misschien niet al te ontmoedigend klinkt, is het een complex proces met veel variabelen die van tevoren moeten worden uitgezocht. Daarom heb je een gespecialiseerd team nodig om het datamigratieproces uit te voeren en te bewaken en het te behandelen als een groot project.

Je kunt ook gebruik maken van verschillende hoogwaardige en open-source toepassingen om je te helpen met je gegevensmigratie. Net als de migratietypen kunnen migratietools zelfgeschreven, on-premises en cloudgebaseerd zijn, waardoor je veel flexibiliteit hebt om je gegevensmigratie uit te voeren op de manier die het beste is voor jouw bedrijf.

Hoewel het een grote onderneming is, kun je zonder aarzelen doorgaan als je er goed over hebt nagedacht.