Het My IT Crew IT Excellence Maturity Model is een van de belangrijkste instrumenten waarmee uw organisatie in eerste instantie de gezondheid en richting van uw IT organisatie kan meten. Daarnaast helpt het ondernemers om het niveau, de snelheid en de kwaliteit van de IT dienstverlening continu te managen.

Het My IT Crew IT Excellence Maturity Model bestaat uit vijf volwassenheidsniveaus: van scenario’s waarin IT afdelingen worden geïsoleerd met als enig doel de kosten te beheersen tot hogere niveaus waarin IT volledig ingebed is in de organisatie, met als resultaat een continue waarde voor de gehele organisatie.

Het My IT Crew Maturity Model

Het My IT Crew Maturity Model meet het vermogen en de capaciteit van de IT dienstverlening van uw organisatie om aan de toenemende verwachtingen van uw (interne) klanten te voldoen. Dit model helpt ondernemers om hun volwassenheidsniveau in te schatten en geeft belangrijke inzichten in welke IT domeinen er verbeterd moet worden.

Het model heeft twee assen; de interne of externe bedrijfsfocus van IT afdelingen en de kosten- of waardegedreven mentaliteit van IT afdelingen.

Het uitvoeren van een maturity health check

Wilt u de volwassenheid van uw organisatie bepalen? My IT Crew kan een maturity health check uitvoeren. Een health check bestaat uit diepte-interviews met de belangrijkste stakeholders en een beoordeling van de huidige staat van IT volwassenheid in de organisatie. De resultaten van deze analyse worden uitgezet op de vijf volwassenheidsdimensies: Mensen & Cultuur, Proces, Integratie, Klant en Leverancier.

De health check geeft u een objectief overzicht van waar uw organisatie staat als het gaat om de volwassenheid van de IT dienstverlening en welke gebieden u kunt verbeteren. Dit overzicht stelt ondenemers in staat om de volwassenheid van hun IT organisatie te verbeteren en dit vervolgens in te bedden in de strategie van de organisatie om de waarde voor hun klanten te maximaliseren.

De niveaus van volwassenheid

Er zijn vijf niveaus van volwassenheid. Elk niveau wordt overdwars gemeten:

  • Mensen & Cultuur
  • Proces
  • Integratie & Automatisering
  • Klant
  • Leverancier

Niveau 0 – Chaotisch

“Ik ben bang dat we hier iets aan moeten doen, maar ik weet niet wat, waarom en hoe.”

De IT processen zijn ongedocumenteerd en onvoorspelbaar. Verder is er sprake van minimale IT activiteiten. Vaak is de afdeling onderbezet. Meestal is er maar één systeembeheerder of is er iemand die de IT erbij doet.

Niveau 1 – Reactief

Op niveau 1 is de hoofdtaak van de IT afdeling reageren op individuele problemen en verzoeken. De afdeling is vooral bezig met het blussen van brandjes.  De verschillende IT tools de processen. Deze zijn ad hoc, verspreid en niet met elkaar verbonden. Het idee om de dienstverlening binnen de IT afdeling te optimaliseren wordt als onbelangrijk en kostbaar beschouwd.

Niveau 2 – Beheerst

U beschikt over processen (zoals incident management en werkplekstandaardisatie) en richtlijnen en u heeft proceseigenaren aangesteld. Ook is er sprake van een systematische aanpak voor het oplossen van bekende problemen en het afhandelen van dagelijkse taken. Maar de IT afdeling zorgt voor on-demand ondersteuning, wat zich nog steeds kenmerkt door een hoge mate van brandbestrijding. Er zijn KPI’s beschikbaar om de operationele dagelijkse taken te beheren.

De IT afdeling is nog steeds geïsoleerd van de rest van de organisatie en er is nauwelijks sprake van integratie tussen het IT proces en de rest van de processen in de organisatie. Er is een sterke focus op de aanbodzijde van de IT afdeling, voornamelijk gedreven door kostenbesparingen. IT blijft nog steeds een overhead.

Niveau 3 – Proactief

U bent afgestapt van een silo aanpak en er is sprake van een proactieve aanpak van het IT-beheer. Repetitieve taken en vele herstelacties zijn nu geautomatiseerd. De focus is verschoven van kostenbeheersing naar een klantgerichte aanpak. 

Men is nu in staat om beter incidenten voor te zijn en ze op te lossen voordat ze grote problemen worden. Klantgerichte klankborden en belangrijke metrics zijn aanwezig om feedback te verzamelen over hoe u uw IT dienstverlening kunt verbeteren.

Niveau 4 – Alignment met de business

U heeft een uniforme visie op IT management en een bedrijfsbrede strategie waarbij Service Level Agreements (SLA’s) jaarlijkse doelstellingen gebaseerd zijn op ervaringscijfers van de (interne) klant. Hierdoor kunt u het niveau van uw IT dienstverlening continu verbeteren. U hebt een agile-achtig core-team opgezet dat de verschillende afdelingen helpt hun dienstverlening te verbeteren en dat initiatieven en projecten ondersteunt die leiden tot een betere gebruikerservaring.

De voordelen van IT-investeringen worden gekwantificeerd en gecommuniceerd naar de rest van de organisatie. IT is in staat om haar waarde aan te tonen.

Niveau 5 – Strategisch

Op het hoogste niveau van volwassenheid wordt de kwaliteit van de levering door de IT afdeling(en) erkend als een belangrijke onderscheidende factor. De IT wordt voortdurend verbeterd door het leveren van ervaringen en inzichten waar, wanneer en hoe de (interne) klant dat wil.

Medewerkers worden in staat gesteld om actie te ondernemen en te innoveren, waardoor de IT afdeling(en) worden getransformeerd tot een strategische business partner. Dit levert waarde op door continu een concurrentievoordeel te behalen voor de gehele organisatie.

IT is een profit center.